Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Tipiwr Anghyfreithlon yn cael ei Ddal ar Gamera

Mae swyddogion gorfodi Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi dal dyn yn gollwng gwastraff a reolir, drwy guddio camerâu mewn man lle ceir llawer o dipio anghyfreithlon.

Pethau i'w gwneud am bris rhesymol yng Nghastell-nedd Port Talbot yr haf hwn

Gan fod yr haf bellach ar ei anterth a ninnau yng nghanol argyfwng costau byw – beth am ddod i Gastell-nedd Port Talbot lle mae dwsinau o bethau i'w gwneud heb wario crocbris?

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Wcráin: cefnogaeth i bobl a effeithir

Sut gallwch chi helpu a chefnogi pobl Wcráin

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot