Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Busnes

Cymorth ar gyfer busnes

Gwasanaethau sydd ar gael ar gyfer busnessau yng Nghastell-nedd Port Talbot

Tir ac Eiddo

Dod o hyd i dir ac adeiladau gwag yng Nghastell-nedd Port Talbot

Prynu'n Lleol yn CNPT

Prynu'n Lleol yn CNPT

Adfywio

Sut rydym yn adeiladu dyfodol gwell i Gastell-nedd Port Talbot

Trwyddedau

Rydym yn gyfrifol am rhoi a monitro hawlenni a trwyddedau

Safonau Masnach

Darganfyddwch sut y gallwn ni helpu eich busnes

Gwastraff Masnachol

Rydym yn cynnig cyngor a chymorth gyda cael gwared ar eich gwastraff masnachol

Trethi Busnes

Canllaw i trethi busnes, sut i dalu, gostyngiadau

Caffael

Mae ein proses Caffael a Thendro