Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Y Cyngor, Democratiaeth ac Etholiadau

Cynghorwyr a Cyfarfodydd

Dewch o hyd i’ch cynghorydd, gwybodaeth am bwyllgorau, agendâu a chofnodion

Dweud eich Dweud

Cyflwyno sylwadau ac adborth am bynciau sy’n berthnasol i Gastell-nedd Port Talbot

Etholiadau a Phleidleisio

Manylion am etholiadau a sut i bleidleisio

Strategaethau a Pholisïau

Cyfle i weld y cynlluniau, y polisïau a’r strategaethau sydd ar waith yn y fwrdeistref sirol

Bwrdd Gwasanaethau Lleol

Mwy o wybodaeth am weithio mewn partneriaeth

Gwylio Cyfarfodydd yn fyw

Cael mynediad at adran weddarllediadau o gyfarfodydd byw y cyngor a gweld archifau cyfarfodydd y cyngor

Rhyddid Gwybodaeth

Sut i wneud cais Rhyddid Gwybodaeth

Gwybodaeth Ariannol

Gwybodaeth Ariannol

Rhoi gwybod, Gofyn neu Gwneud cais

Defnyddiwch ffurflen i wneud adroddiad neu gais