Y Cyngor, Democratiaeth ac Etholiadau

Etholiadau a Phleidleisio

Manylion am etholiadau a sut i bleidleisio

Llunio CnPT

Cynllun Corfforaethol Cyngor Castell-nedd Port Talbot 2019-2022

Cynghorwyr a Phwyllgorau

Dewch o hyd i’ch cynghorydd, gwybodaeth am bwyllgorau, agendâu a chofnodion

Strategaethau a Pholisïau

Cyfle i weld y cynlluniau, y polisïau a’r strategaethau sydd ar waith yn y fwrdeistref sirol

Dweud eich Dweud

Cyflwyno sylwadau ac adborth am bynciau sy’n berthnasol i Gastell-nedd Port Talbot

Sut mae'ch cyngor yn gweithio

Y cyngor, pwyllgorau a rheoli

Bwrdd Gwasanaethau Lleol

Mwy o wybodaeth am weithio mewn partneriaeth

Gwasanaethau Ar-lein

Defnyddiwch ffurflen i wneud adroddiad neu gais

Rhyddid Gwybodaeth

Sut i wneud cais Rhyddid Gwybodaeth