Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ysgolion a Dysgu

 

Derbyniadau Ysgolion

Sut i wneud cais am le mewn ysgol yng Nghastell-nedd Port Talbot

Dyddiadau Tymhorau Ysgolion

Cael gwybod dyddiadau tymor yr ysgol, gwyliau a dyddiadau HMS

Dod o Hyd i Ysgol

Manylion am yr holl ysgolion yng Nghastell-nedd Port Talbot

Cau ysgolion mewn Argyfwng

Weithiau mae ysgolion yn cau am resymau heb eu cynllunio e.e. tywydd garw,

Trafnidiaeth , Bwyd a Gwisg

Gwybodaeth am grantiau dillad ysgol, prydau ysgol a chludiant am ddim i'r ysgol

Gwelliant Strategol Ysgolion

Darllenwch am ein cynllun gwella ysgol

Presenoldeb yn yr Ysgol a Lles

Tudalen y Cyngor am bresenoldeb a lles yr ysgol

Cynhwysiad Disgyblion

Sut rydym yn cefnogi disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol