Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ysgolion a Dysgu

 

Derbyniadau Ysgolion

Sut i wneud cais am le mewn ysgol yng Nghastell-nedd Port Talbot

Dyddiadau Tymhorau Ysgolion

Cael gwybod dyddiadau tymor yr ysgol, gwyliau a dyddiadau HMS

Cau ysgolion mewn Argyfwng

Weithiau mae ysgolion yn cau am resymau heb eu cynllunio e.e. tywydd garw,

Dod o Hyd i Ysgol

Manylion am yr holl ysgolion yng Nghastell-nedd Port Talbot

Cynllun Mynediad DG PF

Cael gwybod os oes gennych hawl i grantiau dillad ysgol

Trafnidiaeth , Bwyd a Gwisg

Gwybodaeth am grantiau dillad ysgol, prydau ysgol a chludiant am ddim i'r ysgol

Help gyda chostau byw

Gwybodaeth a chefnogaeth i helpu gyda chostau bywHelp gyda chostau byw

Gwelliant Strategol Ysgolion

Darllenwch am ein cynllun gwella ysgol

Presenoldeb yn yr Ysgol a Lles

Tudalen y Cyngor am bresenoldeb a lles yr ysgol