Ysgolion, Addysg ac Ieuenctid

 

Dyddiadau Tymhorau a diwrnodau HMS

Cael gwybod dyddiadau tymor yr ysgol, gwyliau a dyddiadau HMS

Derbyniadau Ysgolion

Sut i wneud cais am le mewn ysgol yng Nghastell-nedd Port Talbot

Cau ysgolion mewn Argyfwng

Weithiau mae ysgolion yn cau am resymau heb eu cynllunio e.e. tywydd garw,

Dod o Hyd i Ysgol

Manylion am yr holl ysgolion yng Nghastell-nedd Port Talbot

Trafnidiaeth , Bwyd a Gwisg

Dod o hyd i wybodaeth am grantiau dillad ysgol, prydau ysgol am ddim, gludiant ysgol am ddim, cinio ysgol bwydlenni ac clybiau brecwast

Gwelliant Strategol Ysgolion

Darllenwch am ein cynllun gwella ysgol

Presenoldeb yn yr Ysgol a Lles

Tudalen y Cyngor am bresenoldeb a lles yr ysgol

Cynhwysiad Disgyblion

Sut rydym yn cefnogi disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol

Cronfeydd Ymddiriedolaeth Addysg Bellach

Cronfa Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Morgannwg a Cronfa Ymddiriedolaeth Harold a Joyce Charles