Ystafell Newyddion

Cyfradd ailgylchu orau Castell-nedd Port Talbot erioed – diolch i chi!

Mae ffigurau ar gyfer y flwyddyn a aeth heibio’n dangos fod preswylwyr Castell-nedd Port Talbot wedi cyflawni cyfradd ailgylchu ‘orau erioed’ o 67.56% gan roi’r awdurdod lleol yn yr wythfed safle gorau allan o 22 o gynghorau Cymru.

       Cyfradd ailgylchu orau Castell-nedd Port Talbot erioed – diolch i chi!

Cwestiynau ar gyfer gofalwyr maeth grwpiau o frodyr a chwiorydd

Fel rhan o Bythefnos Gofal Maeth 2021, cawsom sgwrs gyda dau o'n gofalwyr maeth mwyaf profiadol, Yvonne a Paul, i ofyn iddynt am y profiad o faethu.

Yvonne & Paul

Llwyddiant Gwobr Glan-môr 2021 i Draeth Aberafan

Mae Traeth Aberafan ym Mhort Talbot wedi ennill gwobr bwysig y Gwobrau Glan-môr yng Ngwobrau Arfordirol Cymru 2021 a gynhelir gan Cadw Cymru’n Daclus.

Llwyddiant Gwobr Glan-môr 2021 i Draeth Aberafan

Llwybr Teithio Llesol newydd yn agor yng Nghastell-nedd

Mae llwybr Teithio Llesol newydd wrth ochr llwybr y gamlas rhwng Castell-nedd a Thonna newydd gael ei gwblhau.

Llwybr Teithio Llesol newydd yn agor yng Nghastell-nedd

Mwy News RSS feed

Blog
Postiadau Blog hŷn
Cofrestrwch am Newyddion CNPT

I gael newyddion y cyngor diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch

Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT

Tîm Cyfathrebu Castell-nedd Port Talbot

Cyfryngau Cymdeithasol