Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ystafell Newyddion

Coronafeirws Newydd (COVID-19)

Dolenni a gwybodaeth ddefnyddiol

Cynghorwyr yn cael eu cynghori i gadw cartref gofal preswyl ar agor tan fis Mawrth 2024

Mae cynghorwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael eu cynghori i argymell cadw cartref gofal preswyl Trem y Glyn yng Nglyn-nedd ar agor tan 31 Mawrth 2024.

Cynghorwyr yn cael eu cynghori i gadw cartref gofal preswyl ar agor tan fis Mawrth 2024

Mae Gŵyl Fwyd a Diod Castell-nedd yn ôl!

Mae Gŵyl Fwyd a Diod hynod boblogaidd Castell-nedd yn dychwelyd i’r dref ddydd Gwener 7 Hydref a dydd Sadwrn 8 Hydref 2022, gydag arlwy hael o’r holl gynnyrch lleol gorau.

Mae Gŵyl Fwyd a Diod Castell-nedd yn ôl!

Timau Adnoddau Dynol a Dysgu a Datblygu cyngor yw’r cyntaf yng Nghymru i ennill statws newydd o bwys

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi dod yn gyflogwr cyntaf Cymru i lwyddo i ennill statws Partner Datblygu Pobl gan y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD), y corff proffesiynol ar gyfer Adnoddau Dynol a datblygu pobl.

Rhai aelodau o Dîm CNPT

Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn datgan argyfwng hinsawdd

Mae aelodau Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi datgan yn unfrydol ein bod mewn argyfwng hinsawdd.

Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn datgan argyfwng hinsawdd

Mwy News RSS feed

Cofrestrwch am Newyddion CNPT

I gael newyddion y cyngor diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch

Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT

Tîm Cyfathrebu Castell-nedd Port Talbot

Cyfryngau Cymdeithasol