Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ystafell Newyddion

A ydych chi eisiau ein helpu i wella Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion?

Derbyn taleb sy’n werth £25 wrthym ni i ddweud diolch. Cliciwch ar y faner i ddarganfod mwy

Coronafeirws Newydd (COVID-19)

Dolenni a gwybodaeth ddefnyddiol

Gwobrau’r Faner Werdd – Cydnabod Castell-nedd Port Talbot fel lleoliad rhai o lecynnau gwyrdd gorau’r wlad

Mae Cadw Cymru’n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr Baner Werdd eleni – nod ansawdd rhyngwladol parc neu lecyn gwyrdd.

Staff ym Mharc Gwledig Margam gyda Gwobr y Faner Werdd

Golau gwyrdd i dîm newydd gyflawni cyrchfan drawsnewidiol yn Nyffryn Afan

Mae tîm cyflawni newydd wedi cael caniatâd cynllunio amodol i symud ymlaen gyda phrosiect cyrchfan hamdden drawsnewidiol yn Nyffryn Afan a allai greu cannoedd o swyddi a darparu manteision cymdeithasol ac amgylcheddol sylweddol i gymunedau yn yr ardal.

Golau gwyrdd i dîm newydd gyflawni cyrchfan drawsnewidiol yn Nyffryn Afan

Parc Gwefru Cerbydau Trydan yn arwain y ffordd ar gyfer trafnidiaeth dim allyriadau

Mae cynghorwyr Castell-nedd Port Talbot wedi cymeradwyo cynlluniau i gael isadeiledd gwefru cerbydau trydan ar gyfer cerbydau fflyd y cyngor, ceir pwll a cheir staff gan arwain y ffordd ar gyfer trafnidiaeth dim allyriadau yn y fwrdeistref sirol.

Parc Gwefru Cerbydau Trydan yn arwain y ffordd ar gyfer trafnidiaeth dim allyriadau

Gwartheg yn pori i achub gloÿnnod prin

Mae gwartheg wedi dychwelyd i Gomin y Rhos yng Nghreunant eleni ar gyfer tymor yr hydref.

Gwartheg yn pori i achub gloÿnnod prin

Mwy News RSS feed

Cofrestrwch am Newyddion CNPT

I gael newyddion y cyngor diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch

Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT

Tîm Cyfathrebu Castell-nedd Port Talbot

Cyfryngau Cymdeithasol