Ystafell Newyddion

Ymgyrch ‘Crossfield’ – Gweithredu yn erbyn Cludwyr Gwastraff Anghyfreithlon

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi cymryd rhan mewn ymgyrch amlasiantaeth i fynd i’r afael â chludwyr gwastraff anghyfreithlon.

Ymgyrch ‘Crossfield’ – Gweithredu yn erbyn Cludwyr Gwastraff Anghyfreithlon

Chwech o leoliadau trwyddedig yn cael hysbysiadau gwella

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi cyhoeddi hysbysiadau gwella i chwe mangre drwyddedig ar ôl i swyddogion trwyddedu o’r cyngor a Heddlu De Cymru wneud gwiriadau nos Sadwrn (12 Medi 2020) a darganfod fod diffygion cydymffurfio eang yn digwydd o ran torri canllawiau diogelwch Covid-19.

Chwech o leoliadau trwyddedig yn cael hysbysiadau gwella ar ôl cael ymweliadau gwirio diogelwch rhag

Neges o ddiolch i'r holl grwpiau a sefydliadau cymunedol

Mae'r Cynghorydd Rob Jones, Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot, wedi ysgrifennu llythyr agored yn diolch i'r holl grwpiau a sefydliadau cymunedol ar draws y fwrdeistref sirol am eu hymateb i bandemig Coronafeirws.

Neges o ddiolch i'r holl grwpiau a sefydliadau cymunedol

Cyfarwyddwr Addysg y Cyngor i adael ei swydd y flwyddyn nesaf

Mae Cyfarwyddwr Addysg Cyngor Castell-nedd Port Talbot Aled Evans wedi cyhoeddi’i fwriad i adael y swydd ar ddiwedd mis Mawrth 2021.

Cyfarwyddwr Addysg y Cyngor i adael ei swydd y flwyddyn nesaf

Mwy News RSS feed

Blog
Postiadau Blog hŷn
Cofrestrwch am Newyddion CNPT

I gael newyddion y cyngor diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT

Tîm Cyfathrebu Castell-nedd Port Talbot

Cyfryngau Cymdeithasol