Ystafell Newyddion

Dewch i gael sgwrs ym Mharc Gwledig Margam

Mae Parc Gwledig Margam wedi ymuno yng nghynllun cenedlaethol Chatty Café drwy ddarparu ‘Byrddau Sgwrs a Chlonc / Chatter and Natter’ ar gyfer cwsmeriaid sy’n defnyddio caffi Charlotte’s Pantry yn y parc.

Aelodau o Gyfeillion Parc Margam gydag Alison Lloyd (Swyddog Masnachol, trydydd o'r chwith).

Disgyblion CNPT yn sefyll gyda'i gilydd ar gyfer Diwrnod Coffáu'r Holocost

Bydd disgyblion ysgol ar draws Castell-nedd Port Talbot unwaith eto'n cyflwyno noson goffáu i nodi Diwrnod Coffáu'r Holocost ac i sicrhau bod gwersi o hanes yn cael eu dysgu o hyd.

Disgyblion CNPT yn sefyll gyda'i gilydd ar gyfer Diwrnod Coffáu'r Holocost

Peilot yn cynnig larwm personol yn Llansawel a Melin

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cynnig system larwm personol i drigolion Llansawel a Melin, o £2.70 yr wythnos yn unig, fel rhan o beilot i brofi’r galw am y gwasanaeth.

Logo LifeLink

Gwobrau Chwaraeon Blynyddol Castell-nedd Port Talbot – Cyhoeddi’r enillwyr

Cafodd rhai o bencampwyr mwyaf dawnus Castell-nedd Port Talbot eu cydnabod yng Ngwobrau Blynyddol Chwaraeon Cyngor Castell-nedd Port Talbot.

Rachel Burton gyda'i thlws Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn, wedi'i gyflwyno gan Hannah Jones a Litza Rees

Mwy News RSS feed

Blog
Postiadau Blog hŷn
Cofrestrwch am Newyddion CNPT

I gael newyddion y cyngor diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT

Tîm Cyfathrebu Castell-nedd Port Talbot

Cyfryngau Cymdeithasol