Ystafell Newyddion

Clwb Rygbi Cwmafan – neges ‘rhybuddio a rhoi gwybod’

Mae Gwasanaeth Profi, Olrhain a Gwarchod (TTP) Cyngor Castell-nedd Port Talbot am i bobl fod yn ymwybodol fod rhai pobl oedd â Covid-19 wedi ymweld ag adeilad Clwb Rygbi Cwmafan ym Mhort Talbot yn ystod eu cyfnod o fod yn heintus.

Clwb Rygbi Cwmafan – neges ‘rhybuddio a rhoi gwybod’

Llwybrau beicio newydd wedi’u hariannu gan ynni gwyrdd yn llwyddiant ysgubol

Mae prosiect i ailgynllunio llwybrau beicio mynydd ym Mharc Gwledig Margam, dan nawdd ffatri biomas ynni adnewyddol gyfagos, wedi bod yn llwyddiant enfawr.

Llwybrau beicio newydd wedi’u hariannu gan ynni gwyrdd yn llwyddiant ysgubol

Penodi Prif Weithredwr newydd i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi penodi Prif Weithredwr newydd i gymryd lle Steve Phillips, sy’n ymddeol o’r rôl.

Karen Jones

Taliadau ar gael nawr ar gyfer preswylwyr sy’n gorfod hunan-ynysu

Bydd pobl sy’n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot sydd yn methu â gweithio oherwydd eu bod wedi cael gorchymyn i hunan-ynysu am hyd at 14 dydd yn gallu gwneud cais am gymorth ariannol oddi wrth Lywodraeth Cymru o hyn ymlaen.

Taliadau ar gael nawr ar gyfer preswylwyr sy’n gorfod hunan-ynysu

Mwy News RSS feed

Cofrestrwch am Newyddion CNPT

I gael newyddion y cyngor diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT

Tîm Cyfathrebu Castell-nedd Port Talbot

Cyfryngau Cymdeithasol