Ystafell Newyddion

Ar ôl gwrando ar y cyhoedd, gallai’r cynnydd yn Nhreth y Cyngor fod ymysg yr isaf yng Nghymru

Mae’n edrych fel pe bai preswylwyr yng Nghastell-nedd Port Talbot ar fin derbyn un o’r codiadau isaf yn Nhreth y Cyngor ledled Cymru, a hynny heb fod unrhyw doriadau arfaethedig mewn gwasanaethau’n digwydd.

Ar ôl gwrando ar y cyhoedd, gallai’r cynnydd yn Nhreth y Cyngor fod ymysg yr isaf yng Nghymru

Cyhoeddi cynlluniau ar gyfer prosiect mawr i godi tai newydd ar lan y môr

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi dod i gytundeb gyda Persimmon Homes West Wales i adeiladu bron i 140 o dai ar gyn-safle canolfan hamdden yr Afan Lido ar lan y môr yn Aberafan.

Cyhoeddi cynlluniau ar gyfer prosiect mawr i godi tai newydd ar lan y môr

Parth busnes newydd ar safle hen ffatri’n datblygu’n dda

Mae gwaith gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot i drawsnewid cyn-ffatri eiconig Metal Box yng Nghastell-nedd i fod yn barth busnes ar gyfer creu swyddi yn datblygu’n dda, wrth i sawl swyddfa sydd wedi’u hadnewyddu ar y safle ddod yn barod i’w gosod.

O fewn y parth cyflogaeth

Hwb Cyllideb i ganolfan fawr yn y cymoedd i brofi rheilffyrdd yn cael croeso cynnes

Mae’r cyhoeddiad fod Llywodraeth y DU yn gwneud cyfraniad gwerth £30m i gyfleuster profi rheilffyrdd arfaethedig rhwng Castell-nedd Port Talbot a Phowys wedi cael croeso gan ddau gyngor yr ardal.

Hwb Cyllideb i ganolfan fawr yn y cymoedd i brofi rheilffyrdd yn cael croeso cynnes

Mwy News RSS feed

Blog
Postiadau Blog hŷn
Cofrestrwch am Newyddion CNPT

I gael newyddion y cyngor diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT

Tîm Cyfathrebu Castell-nedd Port Talbot

Cyfryngau Cymdeithasol