Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ystafell Newyddion

Dewch i Sgwrsio am y Gyllideb

Cyllideb 2023/24

Dweud eich Dweud

Dweud eich Dweud

Gwasanaeth Coffa Blynyddol Sul y Blodau’n dychwelyd i Amlosgfa Margam yn 2023

Hoffai Cyngor Castell-nedd Port Talbot atgoffa preswylwyr fod y Gwasanaeth Sul y Blodau blynyddol ar gyfer y rheiny a amlosgwyd yn Amlosgfa Margam yn ailddechrau.

Gwasanaeth Coffa Blynyddol Sul y Blodau’n dychwelyd i Amlosgfa Margam yn 2023

Cyllid Llwyddiannus yn Hybu Hygyrchedd ym Mharc Gwledig Margam

Mae Cyfeillion Parc Margam wrth eu bodd o dderbyn cyllid fel rhan o Gronfa Fuddion Cymunedol Fferm Wynt Mynydd Brombil i brynu tri sgwter symudedd pob-tirwedd newydd sbon.

O'r chwith: Y Cynghorydd Jeremy Hurley, Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd a Llesiant, Mrs Sylvia John, Maeres Castell-nedd Port Talbot, y Cynghorydd Robert William Wood, Maer Castell-nedd Port Talbot, Peter Lindsay, Ymddiriedolwr, Cyfeillion Parc Margam,Tony Barrett, Cadeirydd Cyfeillion Parc Margam, Garry Davies, Rheolwr Gwasanaethau Ymwelwyr Parc Gwledig Margam.

Cyngor i ddechrau ar gynllun rheoli llifogydd ‘naturiol’ mewn coetir gerllaw Parc Gwledig Gnoll

Bydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn dechrau ar gynllun rheoli llifogydd mewn dull naturiol cyn bo hir ymysg coed a blannwyd gan Goed Cadw ar Fferm Brynau wrth ochr Parc Gwledig Gnoll.

Cyngor i ddechrau ar gynllun rheoli llifogydd naturiol mewn coetir gerllaw Parc Gwledig Gnoll

Paratowch ar gyfer Gwobrau Dinesig y Maer am yr eildro!

Gosodwyd y dyddiad ar gyfer cynnal Gwobrau Dinesig Maer Castell-nedd Port Talbot, digwyddiad blynyddol sy’n cael ei gynnal yr ail dro eleni.

Llun o'r seremoni wobrwyo flaenorol

Mwy News RSS feed

Cofrestrwch am Newyddion CNPT

I gael newyddion y cyngor diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch

Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT

Tîm Cyfathrebu Castell-nedd Port Talbot

Cyfryngau Cymdeithasol