Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ystafell Newyddion

Sêl bendith i brosiect Cartrefi yn Orsafoedd Pŵer gwerth miliynau o bunnoedd

Bydd Cartrefi yn Orsafoedd Pŵer yn hwyluso'r defnydd o dechnolegau a dyluniadau sy'n effeithlon o ran ynni mewn miloedd o gartrefi ledled De-orllewin Cymru fel rhan o brosiect arloesol gwerth miliynau o bunnoedd.

Sêl bendith i brosiect Cartrefi yn Orsafoedd Pŵer gwerth miliynau o bunnoedd

Parcio am ddim yng nghanol trefi Castell-nedd Port Talbot ym mis Awst

Bydd parcio ynghanol trefi Castell-nedd Port Talbot yn rhad ac am ddim yn ystod mis Awst 2021 er mwyn cefnogi busnesau a leolir ynghanol trefi a welodd eu masnach yn cael ei amharu gan bandemig Covid-19.

Parcio am ddim yng nghanol trefi Castell-nedd Port Talbot ym mis Awst

Golau gwyrdd i Ganolfan Ragoriaeth Fyd-eang ar gyfer Rheilffyrdd gwerth £150m

Mae cais cynllunio i adeiladu cyfleuster profi o safon fyd-eang ar gyfer rheilffyrdd ym mlaenau cymoedd Dulais a Thawe wedi cael ei gymeradwyo’n amodol gan Bwyllgor Cynllunio Cyngor Castell-nedd Port Talbot.

Golau gwyrdd i Ganolfan Ragoriaeth Fyd-eang ar gyfer Rheilffyrdd gwerth £150m

Craffu ar Strategaeth Diwylliant a Threftadaeth Castell-nedd Port Talbot

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn ystyried strategaeth ddiwylliant a threftadaeth newydd a allai gael ei defnyddio i ddenu cyllid ar gyfer prosiectau sy’n dathlu hanes chwaraeon, diwylliant a diwydiant cyfoethog y fwrdeistref sirol.

Craffu ar Strategaeth Diwylliant a Threftadaeth Castell-nedd Port Talbot

Mwy News RSS feed

Blog
Postiadau Blog hŷn
Cofrestrwch am Newyddion CNPT

I gael newyddion y cyngor diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch

Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT

Tîm Cyfathrebu Castell-nedd Port Talbot

Cyfryngau Cymdeithasol