Taliadau ar-lein

Talu treth y cyngor gan cerdyn debyd

Pay Council Tax Online

Hysbysiad o dâl cosb

(ddirwy parcio)

Anfoneb mân ddyledion

Talu gan cerdyn debyd

Sefydlu debyd uniongyrchol

ar gyfer Lifeline, Gofal Cartref, Gwastraff Masnach, Ystadau, ac ati

Gwybodaeth Diogelwch

Bydd eich trafodiad yn digwydd o fewn system taliadau diogel. Rydym yn defnyddio technoleg haen soced diogel (SSL), safon a gefnogir gan y rhan fwyaf o borwyr rhyngrwyd mawr. Mae pob un o'ch manylion personol a manylion eich cerdyn yn cael eu diogelu gan ddefnyddio amgryptio 128bit, pan drosglwyddir dros y rhyngrwyd. .

Mae manylion eich cerdyn yn cael ei storio ar weinydd diogel tu ôl i fur cadarn diogel. Dim ond personél awdurdodedig gall gael mynediad at y wybodaeth hon.