Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cynllunio a Diogelu'r Cyhoedd

Ceisiadau Cynllunio

Hafan cais cynllunio'r Cyngor-edrych ar geisiadau cynllunio a chysylltu â ni ar-lein

Rheoli Adeiladu

Beth all Rheolaeth Adeiladu ei wneud i chi

Newyddion Diweddaraf

Yn darparu’r newyddion diweddaraf gan y tîm Polisi Cynllunio

Polisi Cynllunio

Yr wybodaeth ddiweddaraf am y Cynllun Datblygu Lleol, Canllawiau Cynllunio Atodol a'r Cyflenwad o Dir ar gyfer Tai

Iechyd yr Amgylchedd

Niwsans sŵn, Cyngor i denantiaid a landlordiaid, triniaeth Clymog Siapan

Diogelwch a Hylendid Bwyd

Rheoli diogelwch bwyd, cynllun sgoriau glendid bwyd, defnyddio erbyn y dyddiadau

Safonau Masnach

Mae ein tîm Safonau Masnach yn cefnogi defnyddwyr a busnesau

Gorfodi Cynllunio

Sut i wneud cwyn gorfodi

Corff Cymeradwyo SDCau (CCS)

Darganfyddwch a oes angen cymorth CCS arnoch chi