Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ble alla i gael gwybodaeth am sut i ddiogelu fy eiddo cyn, yn ystod ac ar ôl llifogydd?

Ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru i gael gwybod mwy am beth i'w wneud mewn llifogydd.