Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ble alla i gael cyngor ar fod yn ymwybodol o sgamiau?

Mae'r Bartneriaeth CNPT Ddiogelach wedi gofyn i drigolion Sgiwen fod yn wyliadwrus a gofalu am eu cymuned drwy edrych allan am eu cymdogion yn y cyfnod anodd hwn.

Os credwch fod sgamiwr wedi cysylltu â chi, cysylltwch â Thîm Safonau Masnach Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Os oes gennych bryderon ffoniwch 101 neu 999 mewn argyfwng.