Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Tirlithriad – Cae Copor, Cwmafan

Mae timau gofal stryd Cyngor Castell-nedd Port Talbot sy’n gweithio law yn llaw ag arbenigwyr coed ar safle tirlithriad ar dir preifat y tu ôl i Gae Copor, Cwmafan, Port Talbot.

Cytuno telerau amodol yn ddibynnol ar gymeradwyo cynllunio ar gyfer datblygiad manwerthu newydd ar safle Iard Burrows

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi cytuno ar delerau, yn ddibynnol ar sicrhau Caniatâd Cynllunio, ar gyfer adeiladu datblygiad manwerthu newydd ar gyn-safle Iard Burrows yn Aberafan, Port Talbot.

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Dewch i Sgwrsio am y Gyllideb

Rydym yn ymgynghori ar ein cyllideb ddrafft arfaethedig ar gyfer 2023/24. Ddweud eich dweud...

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot