Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Gwobr Efydd i Ysgol Gynradd Baglan am gefnogi plant teuluoedd y lluoedd arfog

Mae ysgol gynradd yng Nghastell-nedd Port Talbot sydd wedi creu amgylchedd cadarnhaol ar gyfer plant aelodau o’r lluoedd arfog wedi derbyn gwobr o bwys.

Sioeau Teithiol Clymblaid yr Enfys am y sefyllfa ariannol

Bydd aelodau o Glymblaid yr Enfys Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cynnal sioeau teithiol i drafod yr amodau economaidd stormus presennol ac oblygiadau hynny i’r cyngor a gwasanaethau’r cyngor.

Pontio Tata

Pontio Tata

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot