Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Holiadur ar lein, cyfarfod cyhoeddus ar lein a holiaduron papur a blychau adborth mewn adeiladau cyhoeddus ledled y fwrd

Holiadur ar lein, cyfarfod cyhoeddus ar lein a holiaduron papur a blychau adborth mewn adeiladau cyhoeddus ledled y fwrdeistref sirol – mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cynnig sawl ffordd y gall pobl roi’u barn am gynigion y gyllideb ddrafft ar gyfer 2023-24.

Bydd ail ras 10k Parc Margam yn codi arian i Gronfa Elusennol y Maer

Caiff ail ras 10k Parc Margam, a fydd yn codi arian i Gronfa Elusennol Maer Castell-nedd Port Talbot, ei chynnal ar dir ysblennydd Parc Gwledig Margam ym Mhort Talbot ddydd Sul, 12 Mawrth 2023.

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Dewch i Sgwrsio am y Gyllideb

Rydym yn ymgynghori ar ein cyllideb ddrafft arfaethedig ar gyfer 2023/24. Ddweud eich dweud...

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot