Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Timau Adnoddau Dynol a Dysgu a Datblygu cyngor yw’r cyntaf yng Nghymru i ennill statws newydd o bwys

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi dod yn gyflogwr cyntaf Cymru i lwyddo i ennill statws Partner Datblygu Pobl gan y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD), y corff proffesiynol ar gyfer Adnoddau Dynol a datblygu pobl.

Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn datgan argyfwng hinsawdd

Mae aelodau Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi datgan yn unfrydol ein bod mewn argyfwng hinsawdd.

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Wcráin: cefnogaeth i bobl a effeithir

Sut gallwch chi helpu a chefnogi pobl Wcráin

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot