Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

“Ar hyd y nos!” Dadorchuddio cerflun efydd o Max Boyce yn ei Lyn-nedd annwyl cyn bo hir

Bydd cerflun ysblennydd o’r digrifwr, canwr a diddanwr Max Boyce yn cael ei ddatgelu yn nhref enedigol y cyn-löwr poblogaidd, Glyn-nedd, ar 30 Medi 2023.

Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn camu i’r adwy i ddiogelu gorymdeithiau Sul y Cofio

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi gweithredu i sicrhau parhad Gorymdeithiau Sul y Cofio yng Nghastell-nedd a Phort Talbot, sydd mor agos at galonnau cynifer o bobl.

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Parhewch i Sgwrsio

Gall eich barn, eich pryderon, a'ch syniadau helpu i lunio'r hyn y mae'r cyngor yn ei wneud yn y dyfodol.

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot