Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

DIGWYDDIAD ARLOESI DIGIDOL YN GOSOD SAFON UCHEL AR GYFER Y DYFODOL

Roedd y digwyddiad, lle roedd arbenigwyr yn y diwydiant, darparwyr gwasanaethau yn ogystal â chynrychiolwyr Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn bresennol, wedi amlinellu sut y bydd buddsoddiadau mawr mewn arloesi digidol a gwell cysylltedd yn dod â ffyniant parhaus i ranbarth Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

Cyfres o ddigwyddiadau galw heibio er mwyn ceisio helpu busnesau canol trefi i ffynnu

Bydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cynnal digwyddiadau galw heibio er mwyn rhoi gwybodaeth werthfawr i fusnesau canol trefi am grantiau, cymorth busnes ac adnoddau eraill i'w helpu i ffynnu.

Pontio Tata

Pontio Tata

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot