Cynghorwyr a Phwyllgorau

Dod o hyd i'ch Cynghorydd

Cynghorwyr Lleol, Wardiau a Manylion Cyswllt

Agendâu, Adroddiadau a Chofnodion

Darllen agendâu, adroddiadau a chofnodion pwyllgorau

View Remote Council Meetings

How to view remote Council meetings online

Dyddiadau Pwyllgorau Cyfarfodydd a Blaenraglenni Gwaith

Amserlen dyddiadau Pwyllgorau Cyfarfodydd a Blaenraglenni Gwaith

Sut mae'ch cyngor yn gweithio

Y cyngor, pwyllgorau a rheoli

Craffu

Sut mae pwyllgorau craffu'n gweithio i sicrhau tryloywder busnes y cyngor.

Penderfyniadau

Gwelwch penderfyniadau a gymerwyd yn ddiweddar gan y cyngor

Aelodau Pwyllgorau

Pa gynghorwyr sy'n aelodau o ba gynghorau

Buddiannau Aelodau

Aelodau yn datgan unrhyw fuddiannau sydd ganddynt y tu allan i'w busnes yn y cyngor

Cynghorau Cymuned

Gwybodaeth am eich cyngor cymuned lleol