Cynghorwyr a Phwyllgorau

Dod o hyd i'ch Cynghorydd

Cynghorwyr Lleol, Wardiau a Manylion Cyswllt

Agendâu, Adroddiadau a Chofnodion

Darllen agendâu, adroddiadau a chofnodion pwyllgorau

Committee Dates and How to View Remote Council Meetings

Committee Dates and How to View Remote Council Meetings

Forward Work Programme for all Public Meetings

Details about what areas of work will be looked at over the forthcoming year

Craffu

Sut mae pwyllgorau craffu'n gweithio i sicrhau tryloywder busnes y cyngor.

Cynghorau Cymuned

Gwybodaeth am eich cyngor cymuned lleol

Map o'r Wardiau

An interactive map of Neath Port Talbot's wards, to help you find your local Councillor(s)

Executive

Information about the Councils Executive meetings and where decisions are taken

Mynediad at Wybodaeth Cyfarfod

Mynediad at Wybodaeth Cyfarfod

ASau, ACau ac ASeau

ASau, ACau ac ASeau