Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Wythnos Dwristiaeth Cymru: Calon Ddramatig Cymru yn dathlu llwyddiant yr ymgyrch

Mae’r wythnos hon [15 – 19 Gorffennaf] yn nodi Wythnos Dwristiaeth Cymru, ac mae Calon Ddramatig Cymru’n cyhoeddi’r cerrig milltir allweddol a gyrhaeddwyd yn ei ymgyrch i ddenu mwy o ymwelwyr i aros dros nos yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Gwefan y Cyngor yn cyrraedd deg uchaf Prydain am hygyrchedd

MAE GWEFAN GORFFORAETHOL Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi cael ei gosod yn neg uchaf gwefannau cynghorau’r Deyrnas Unedig am hygyrchedd, a’r awdurdod uchaf yng Nghymru, yn ôl y ‘Silktide Accessibility Index’ annibynnol.

Pontio Tata Steel

Hwb ar-lein gyda gwybodaeth, cymorth a chefnogaeth i bobl a busnesau lle mae Pontio Tata Steel wedi effeithio arnynt.

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot