Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Cyngor yn ennill gwobr Cymru gyfan bwysig ar gyfer prosiect llwyddiannus i ailddatblygu’r Plaza

Mae gwaith llwyddiannus Cyngor Castell-nedd Port Talbot i drawsnewid adeilad rhestredig Gradd II Sinema’r Plaza yn hyb cymunedol, canolfan fusnes a champfa dan ofal YMCA, wedi ennill gwobr o fri.

Gwobr Efydd i Ysgol Gynradd Baglan am gefnogi plant teuluoedd y lluoedd arfog

Mae ysgol gynradd yng Nghastell-nedd Port Talbot sydd wedi creu amgylchedd cadarnhaol ar gyfer plant aelodau o’r lluoedd arfog wedi derbyn gwobr o bwys.

Pontio Tata

Pontio Tata

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot