Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Dewch i weld atyniad diweddaraf Parc Gwledig Gnoll – Tŵr Chwarae’r Goedwig!

Mae Tŵr Chwarae’r Goedwig rhyfeddol wedi cael ei gwblhau ym Mharc Gwledig Ystâd Gnoll yng Nghastell-nedd – yr atyniad dros 100 erw o faint a dirluniwyd yn y ddeunawfed ganrif.

Clymblaid yr Enfys Castell-nedd Port Talbot yn mynd o nerth i nerth er gwaethaf amodau heriol

Dywed Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot, y Cynghorydd Steve Hunt, ei fod yn teimlo’n ‘ddiymhongar iawn’ o gael ei benodi i arwain Clymblaid yr Enfys, sy’n rheoli’r awdurdod am flwyddyn arall, yn ystod Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol (AGM) y cyngor ddydd Mercher 24 Mai, 2023.

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Cyngor yn cymeradwyo'r gyllideb

Bydd dros £500 miliwn, gan gynnwys grantiau ac incwm arall, yn cael ei wario dros y flwyddyn i ddod ar wasanaethau hanfodol sy’n effeithio ar fywydau 140,000+ o breswylwyr.

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot