Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Y prosiectau gwerth miliynau o bunnoedd a fydd yn helpu Castell-nedd Port Talbot i gwrdd â heriau’r cyfnod ar ôl Covid

Ysgolion newydd a rhai wedi’u hadnewyddu, ailddatblygiad mawr i ganol tref Castell-nedd, adeiladu canolfan dechnoleg a fydd yn hunan-bweru er mwyn denu swyddi newydd a buddsoddiad, a’r prosiect sydd bron â dod i ben ar Sinema’r Plaza ym Mhort Talbot.

Pwer Pwll Pysgod - Adfer Tyrbin Parc Gwledig Margam I Greu Ffynhonnell o Ynni Adnewyddadwy

Cafodd y tŷ tyrbin hanesyddol a leolir ym Mharc Gwledig Margam ei adfer er mwyn darparu trydan unwaith yn rhagor i Ystâd Margam.

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot

Gwybodaeth Godre’r Graig

Gwybodaeth Diweddaraf Godre’r Graig

Gwybodaeth am Lifogydd Sgiwen

Gwybodaeth Diweddaraf am Lifogydd Sgiwen