Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Cyngor yn mynegi pryderon ynghylch newidiadau eang i wasanaethau bysiau a fydd yn effeithio ar drigolion

Bydd gwasanaethau bysiau yng Nghastell-nedd Port Talbot yn cael eu cwtogi ar ddiwedd mis Hydref, a bydd un yn cael ei ddiddymu'n llwyr yn ystod yr wythnos, wrth i'r cyngor a gweithredwyr bysiau fynd i'r afael â gostyngiad mewn cyllid gan Lywodraeth Cymru a lleihad mewn niferoedd teithwyr.

Cwblhau gwelliannau i ardal chwarae Parc Coffa Talbot

Mae prosiect gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot i adnewyddu ac adfywio’r ardal chwarae ym Mharc Coffa Talbot ym Mhort Talbot wedi cael ei gwblhau.

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Parhewch i Sgwrsio

Gall eich barn, eich pryderon, a'ch syniadau helpu i lunio'r hyn y mae'r cyngor yn ei wneud yn y dyfodol.

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot