Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Chwillio

Hunan wasanaeth

Traeth Aberafan, CBSCNPT, 2018
Traeth Aberafan, CBSCNPT, 2018

Services

Symud. I arbed amser, ewch ar-lein... Gartref neu hwnt ac yma
Symud. I arbed amser, ewch ar-lein... Gartref neu hwnt ac yma

Newyddion

Sut beth yw bod yn Olrheiniwr Cyswllt Covid?

Mae oanna Evans yn hoffi rhedeg ar hyd traeth Abertawe yn gynnar yn y bore, gan adael i awyr y môr ei llenwi a thawelu’i meddwl cyn iddi fynd am ddiwrnod caled o waith, tra bo’n well gan ei chydweithiwr Shakira Walilay fynd am dro yn y wlad ger ei chartref yng Nghwm Tawe i’w pharatoi ar gyfer ei shifft

Y Cabinet yn cytuno ar uwchraddiad gwerth £160,000 i gyfleusterau ymwelwyr yr Aqua Splash

Mae ardal newid fodern gyda chyfleusterau i bobl ag anabledd, toiledau cyhoeddus wedi’u hadnewyddu a gwelliannau mynediad ar eu ffordd i atyniad poblogaidd yr Aqua Splash ar Lan Môr Aberafan.

Dewch i Sgwrsio

Siarad â ni am yr hyn sy'n bwysig i chi.

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot