Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Llongyfarch clwb am ddod â chriced Dosbarth Cyntaf yn ôl i Gastell-nedd

Mae Arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot, y Cynghorydd Steve Hunt, wedi llongyfarch Clwb Criced Castell-nedd ar ei lwyddiant wrth ddenu uwch-gemau Morgannwg i Faes y Gnoll am y tro cyntaf ers dros 20 mlynedd.

Mwy na hanner miliwn o bunnau o gyllid ar gael i sefydliadau'r Trydydd Sector yng Nghastell-nedd Port Talbot

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi clustnodi mwy na hanner miliwn o bunnau ar gyfer ei Gynllun Cyllid Grant Trydydd Sector yn 2023-24.

Wcráin: cefnogaeth i bobl a effeithir

Sut gallwch chi helpu a chefnogi pobl Wcráin

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot